Sign up to receive the monthly
IAOPA Europe Enewsletter:

29/10/2013 Oplæg til øget udbredelse af GPS approaches

AOPA har i dag fremsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen med henblik på at bane vejen for en øget udbredelse af GPS approaches til flere danske flyvepladser. Målsætningen er at den lokale infrastruktur udnyttes bedre, og gøre de mindre flyvepladser i stand til at tiltrække mere firma- og forretningsmæssig flyvning, der i dag ofte fravælger pladser, der ikke kan tilbyde en IFR procedure.

Oplægget foreslår to modeller: En for pladser der ønsker fuld IFR status og en for pladser, der vil forblive VFR pladser, men som ønsker en IFR procedure ned til VMC forhold under skyerne, dvs. minima ikke under 500' AGL/1500m sigt.

Centralt er at procedurerne skal kunne flyves uden krav om en aktiv lokal ATS  enhed (AFIS), men hvor piloterne selv kalder ud på frekvensen og meddeler position og intentioner.

Begge modeller kendes allerede fra andre lande i Europa. Den første fra Frankrig hvor en række flyvepladser kan beflyves IFR  med selvudkald. Den anden model, hvor pladsen forbliver VFR, men hvor en såkaldt cloud-break procedure leder ned til VMC forhold under skyerne og slutindflyvningen foregår VMC, kendes fra både Island, Østrig og Schweiz.

Oplægget er blevet til i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AOPA og DMU, interesserede flyvepladser samt eksperter i PANS-OPS og procedure design. Oplægget gennemgår regler og eksempler fra udlandet og kommer med forslag til en dansk forsøgsordning og forslag til konkrete procedurer for Maribo og Ringsted.

Konceptoplægget kan hentes her.

Bilag til oplægget kan hentes her (N.B. MEGET stor fil 229mb)

 

 

17/6/2013 Billeder og materiale fra AOPAs årsmøde 2013

Her finder du link til materiale fra AOPAs årsmøde 2013:

Link til præsentationen og det historiske referat

Billeder fra årsmødet

23/5/2013 Indbydelse til AOPAs årsmøde 2013

Så nærmer tiden sig for AOPAs årsmøde 2013, der i år vil finde sted på Viborg Flyveplads søndag d. 16. juni, kl. 10:30. Sædvanen tro byder AOPA på frokost og oplevelser.


I forbindelse med årsmødet har AOPA fået en enestående mulighed for at invitere dig indenfor i Combined Air Operations Center beliggende i Finderup øvelsesterræn tæt på Viborg. CAOC bunkeren er et af Danmarks bedst sikrede militære anlæg bygget under den kolde krig til at modstå en atomkrig. Herfra overvåges luftrummet i Danmark, Norge og Storbritanien. Anlægget lukkes ned per udgangen af juni i år og AOPAs årsmøde er derfor en unik mulighed for at besøge dette anlæg mens det endnu aktivt.


Blandt alle deltagere på årsmødet trækkes i år lod om en træningstur i Ikaros’ nye avancerede Redbird fullmotion flysimulator.  Nedenfor kan du læse nærmere om flere af de emner AOPA har arbejdet med i år:


•    de nye EASA regler der snart vil gøre det langt nemmere for PPL indehavere at opnå et instrumentbevis
•    AOPAs arbejde for at få GPS approaches udbredt til mindre pladser uden bemanding
•    de mange af Trafikstyrelsens gebyrer der falder væk per 1/7
•    AOPA nystiftede flyveklub, der gør det ekstra nemt og billigt for AOPA medlemmer at tegne krydsmedlemskab hos DMU og derved bl.a. få adgang til billigere flyforsikring hos Sirius flyforsikring

Bemærk at tilmelding er obligatorisk af hensyn til frokost og adgang til CAOC bunkeren. Tilmelding skal indeholde navn på deltagerne og sendes til info@aopa.dk eller alternativt på telefon 7878 2190. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 13. juni kl. 10:00.


Skulle der være enkelte deltagere, der ikke ønsker at lande på græsbanen i Viborg så sig til – så får vi arrangeret transport fra Skive Flyveplads.
 

Program for årsmødet
10:00-10:30 Ankomst med fly eller bil til Viborg flyveplads
10:45-11:30

Årsmøde ifølge AOPAs love:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Fremlæggelse af foregående års regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af indeværende års budget
  5. Valg af formand såfremt denne er på valg
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
11:30-12:30 AOPA byder på frokost
12:30 Afgang med biler til Combined Air Operations Center i Finderup (ca. 7 km fra Flyvepladsen)
13:00-14:30 Briefing og rundvisning i CAOC bunkeren
14:30 Retur med biler til Viborg flyveplads

 

AOPAs årsmøde giver en unik mulighed for at komme indenfor i en normalt meget lukket verden, hvor flytrafik over Nordeuropa overvåges fra et af de bedst sikrede militære anlæg i Danmark

 

23/5/2013 AOPA Danmarks Flyveklub stiftet

AOPA har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at stifte AOPA Danmarks Flyveklub. Det betyder at du som AOPA medlem nu får endnu nemmere adgang til at tegne krydsmedlemskab i DMU og dermed få adgang til de fordele det indebærer herunder bl.a. en rigtig hos forsikringsaftale. Medlemskab af klubben koster kr. 675 per år hvilket svarer præcis til det der viderebetales til DMU og KDA. Den medfølgende rabat for krydsmedlemskab på kr. 155 betyder at den faktiske pris for et AOPA medlem pris bliver kr. 520. Det er meget hurtigt sparet hjem på en billigere fly-forsikring.

Vi håber at rigtig mange af AOPAs medlemmer vil benytte denne nye mulighed for at styrke arbejdet for GA ved at tegne et krydsmedlemskab af både AOPA og DMU.

Ønsker du at melde dig ind i AOPA Danmarks Flyveklub og dermed få et krydsmedlemskab i både AOPA, DMU og KDA skal du blot sende en mail til info@aopa.dk

Efter en positiv indledende dialog med Trafikstyrelsen har AOPA nu i samarbejde med en række interesserede flyvepladser nedsat en arbejdsgruppe, der vil komme med et forslag til hvordan instrument anflyvninger vil kunne gennemføres sikkert til ukontrollerede pladser uden bemanding og uden for den normale åbningstid på f.eks. en AFIS plads. Aftalen med Trafikstyrelsen er først at koncentrere indsatsen på at få et par pladser godkendt under en forsøgsordning og efterfølgende at få etableret et generelt regelsæt. Blandt de flyvepladser der har udvist interesse for at komme med i forsøgsordninger er Herning, Thisted, Ringsted og Maribo.

Indsatsen sker på baggrund af en paradoksal udvikling: Aldrig har vi med GPS og automatiske vejrobservationssystemer haft så teknologisk gode betingelser for at lave instrumentanflyvninger til mindre danske flyvepladser og aldrig har antallet af flyvepladser med IFR status været lavere. Ikke én dansk flyveplads har oprettet en GPS approach uden i forvejen at have andre IFR procedurer og i stedet har flere pladser i de senere år mistet deres IFR status, f.eks. Maribo, Thisted og Skive. Årsagen er en kombination af stram økonomi og regelsæt af ældre dato, der ikke giver tilstrækkelig mulighed for at udnytte de muligheder som ny teknologi har givet os.


USA og Frankrig har allerede muligheden
 

Eksempel på Jeppesen plate til Dieppe. Bemærk særlige minima for anflyvning uden ATS og brug af QNH fra nærliggende Rouen med ATIS. Klik på kortet for at se det i  stor udgave.

Muligheden for at foretage instrument anflyvninger til ubemandede pladser er i USA vidt udbredt. I Europa kendes den også i f.eks. Frankrig, der har et veludviklet regelsæt for hvordan den salgs flyvninger skal gennemføres. Her kan piloten på en IFR flyvningen til en ubemandet plads descende ned til circling højde og skal undervejs kalde ud med positionsrapporter og sine intentioner. VFR trafik skal manøvrere så den ikke kommer i vejen for IFR trafikken og hvis IFR flyet kommer under skybasen over den almindelige pladsrundehøjde så følges de almindelige visuelle flyveprocedurer. QNH kan indhentes fra en automatisk vejrstation eller fra en nærliggende flyveplads mod et tillæg på minima (defineret af ICAO). Sigtbarheden vurderes af piloten og når der ikke er en rapporteret sigt/RVR for pladsen kan man helt se bort fra approach ban reglen, der forhindrer fortsættelse forbi final approach fix når rapporteret sigt/RVR er under minima. På grund af de eventuelt begrænsede vejr-oplysninger fra en ubemandet plads stiller de franske regler også krav om en ekstra alternativ-flyveplads i planlægningsfasen.


Næste skridt er en risikovurdering

Trafikstyrelsen har i første omgang bedt de interesserede forsøgs-pladser om at udarbejde en risikovurdering for den påtænkte procedure. En større kreds af pladser har på den baggrund valgt at gå sammen om at lave en generisk risikovurdering, der så kan tilpasses lokale forhold. Udgangspunktet for arbejdet vil i første omgang være de franske regler.


En IFR procedure giver et større trafikgrundlag

Selv om minima for disse approaches ikke vil være så lave som vi er vant til fra kontrollerede flyvepladser, vil blot det, at en flyveplads tilbyder en mulighed for at komme ned under skyerne til eventuelle VFR forhold være en enorm forbedring og vil styrke flyvepladsens trafikgrundlag. For operatører der flyver kommercielt eller firma- og forretningsmæssigt bliver en flyveplads uden instrument procedure ofte slet ikke taget i betragtning som destination. En IFR procedure - selv med relativt høje minima - kan derfor være med til at sikre pladsen et bedre trafikgrundlag og skabe ny aktivitet. Det kan være afgørende når en kommune skal vurdere om udgiften til en plads står mål med den værdi pladsen skaber for lokalområdet og kan derfor være afgørende for om en plads overlever på sigt.


Målsætningen

Målsætningen fra AOPAs side er at omkostningerne ved at starte og drive en GPS approach procedure på en mindre plads kan begrænses til engangsomkostningerne ved udarbejdelse og godkendelse af selve proceduren samt én enkelt kontrolflyvning forud for ibrugtagning. Herefter vil der kun være minimalt med løbende omkostninger ved at drive en GPS approach. I den forbindelse kommer den forestående store omlægning af Trafikstyrelsens gebyrer meget belejligt, idet den nye security afgift vil betyde at de årlige gebyrer for at have en approach står til at forsvinde. Målet synes således inden for rækkevidde.
 

3/5/2013 - Nye regler for instrumentbevis nærmer sig

EASA har offentliggjort sin 'opinion' om de længe ventede nye regler der skal gøre instrumentbeviset mere tilgængeligt for privatpiloter. Med forslaget har EASA imødekommet mange af de kommentarer som AOPA og andre organisationer har indgivet. Resultatet tegner meget lovende og den endelige realisering af de nye muligheder burde nu være inden for rækkevidde i løbet af 6-12 måneder.

Teoripensum er skåret ned til det halve så det fokuserer på det som rent faktisk er relevant for basal instrumentflyvning. De øvrige emner om high performance / high level operationer er flyttet til andre kurser så de i stedet kan tages i forbindelse med omskoling til et high perfomance fly. Teori timekravet er nedsat fra 200 timer til 80, hvoraf de 70 kan aflægges som distance learning. Ren classroom undervisning er således skåret ned til blot 10 timer og kan altså principielt klares på en weekend forudsat at der er studeret flittigt derhjemme. Det er forhold der gør det langt mere overkommeligt for en privatpilot at kombinere teorien med et arbejdsliv.

En anden del af forslaget introducerer et såkaldt Enroute Instrument Rating. Det er et stærkt begrænset instrumentbevis, der ikke giver ret til at udføre IFR approaches eller IFR starter, men er begrænset til IFR enroute flyvning. Det er altså IKKE et bevis der bringer dig hjem når værdierne derhjemme er dårlige, men det kan være en hjælp, hvis der skal krydses lidt dårligt vejr på vejen. Timekravet er tilsvarende skåret ned så enroute instrument beviset kan opnås på blot 15 flyvetimer. Det vil forhåbentligt inspirere en del PPL piloter til at modtage basal instrument undervisning og derigennem blive sikrere piloter. Vigtigst er dog nok at enroute beviset kan bruges som et skridt på vejen mod det fulde instrumentbevis.

Den sidste store nyskabelse er langt bedre muligheder for at få krediteret erfaring med instrumentflyvning fra lande udenfor EU. Piloter med erfaring fra f.eks. et amerikansk Instrument bevis vil i princippet blot skulle bestå en praktisk prøve for at på udstedt et EASA instrument bevis så de lovligt kan flyve i Europa.

EASAs opinion kan findes her (03/2013)

30/4/2013 Overgang til EASAs FCL regler

Trafikstyrelsen har offentliggjort en side der beskriver overgangen til EASAs FCL regler og samtidigt giver Trafikstyrelsens fortolkning af disse regler. Da den kan være lidt svær at finde på TS's hjemmeside har du et direkte link her.

Leder du efter selve EASAs FCL regler kan du finde dem her.

Godt nytår til alle og godt nyt for GA

 

Alle medlemmer ønskes et rigtig godt nytår og de bedste ønsker for 2013.

Det gamle år har budt på vigtige fremskridt, der forhåbentligt vil være med til at skabe bedre forhold for GA allerede i 2013.

Det har været en fornøjelse at se hvorledes de målsætninger AOPA opstillede forud for sin deltagelse i Luftfartsudvalget ét efter ét er ved at blive realiseret:

Trafikstyrelsen har udsendt høringsmateriale, hvor finansieringen af Trafikstyrelsens aktiviteter foreslås omlagt så alle årsafgifter fjernes per 1/7/2013 og i stedet erstattes af en sikkerhedsafgift på 6 kr. per passager i den tunge luftffart. Hvis forslaget vedtages som foreslået vil årsafgiften på certifikat og flyejerskab bortfalde. Samtidigt slipper flyveskoler, værksteder, lufthavne, flyselskaber mv. for at betale årsafgifter og omlægningen vil derfor blive en tiltrængt saltvandsinsprøjtning til hele branchen og til dansk GA i særdeleshed. Ordningen indebærer samtidigt at udenlandske flyselskaber gennem den nye sikkerhedsafgift vil bidrage til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsyn. Se beskrivelsen af den nye ordning her og høringsudkastet til selve lovændringen her.

Simplere omregistrering og lettere adgang til udenlandsk registrerede fly i Danmark er allerede i årets løb blevet en realitet med Trafikstyrelsens udsendelse af AIC B20/2012 der lemper kravene i forbindelse med udstedelse af særlig tilladelse for udenlandsk registrerede fly. Dette er et vigtigt skridt på vejen men der er endnu et stykke vej i mål før end vi i Danmark har samme vilkår som i de øvrige europæiske lande, hvor der ikke er krav om særlige tilladelser og dertil hørende gebyrer. Nok så vigtigt er det at Trafikstyrelsen nu ved gentagne lejligheder har understreget at styrelsens intention er at de danske regler for udenlandske fly harmoniseres fuldstændigt og at dette vil blive taget med i forbindelse med en kommende revision af Luftfartsloven. Trafikstyrelsen har samtidigt tilkendegivet at man i denne harmoniseringsproces også agter at revidere de særlige danske firmaflyvningsregler, så danske piloter får samme rettigheder og muligheder for at medbringe en kollega på en flyvning som piloter i resten af EU.

Vi glæder os over disse vigtige tilkendegivelser fra Trafikstyrelsen, der er som taget ud af AOPA erklærede mærkesager og AOPA vil i det kommende år sørge for at holde Trafikstyrelsen op på dens ord så der kan komme reel handling bag.

Udover de erklærede langsigtede mærkesager har AOPA også fået positive tilbagemeldinger på flere nye forslag vi har bragt op igennem Motorflyvningens Fællessekretariat - det fælles sekretariat for AOPA og DMU. Blandt andet en revision af AFIS reglerne, der skal gøre det langt nemmere at få udbredt GPS anflyvninger til mindre provinslufthavne og på et forslag om fjernelse af flyveplanskrav ved VFR flyvning til udlandet. Disse forslag og mange andre aktiviteter kan du læse mere om i det første nyhedsbrev fra Motorflyvningens Fællessekretariat. Her kan du også kan læse om et spændene nyt medlemstilbud på en avanceret full-motion flysimulator og læse om DMU-turen for 2013, der i år også tilbydes alle AOPA medlemmer.

Også på den internationale scene er der nye og toner der giver håb for året der kommer. EASAs management board har langt om længe erkendt at EASAs regelmaskineri ikke fungerer efter hensigten og pålagt EASA at komme med en ny standard for udarbejdelse af regler der tilgodeser GA. Du kan læse mere om det i december udgaven af GA magazine og i IAOPAs januar nyhedsbrev.

På baggrund af ovenstående synes jeg derfor bestemt at der er grund til optimisme på GAs vegne for året der kommer.


Rigtig godt nytår
Jacob Pedersen
Formand

11. juli 2011 - AOPA går på facebook

AOPA har fået sin egen facebook side. Vi håber på at det vil give os en endnu stærkere platform for dialog med både medlemmer og ikke medlemmer.

I første omgang indbyder vi alle til at kommentere på de emner som vi har valgt at arbejde for i det nye Luftfartsudvalg. Udvalget er nedsat af Transportministeren for at sikre ordentlige rammevilkår for dansk luftfart. Du kan læse mere om Luftfartsudvalget i artiklen nedenfor.

Har du eksempler der kan understøtte de mærkesager vi allerede har udpeget hører vi meget gerne fra dig. Det kan f.eks. være eksempler på omregistrering af fly der er gået helt i hårdknude på trods af at det burde være en simpel omregistrering fra et andet EU land eller det kan være eksempler på klagesager der har lidt under at der ikke er nogen uafhængig klageinstans.

Vi vil også gerne have forslag til yderligere emner af betydning for rammevilkårene for GA, der ville egne sig til behandling i Luftfartsudvalget.

Du finder AOPAs facebook side her

Vi håber på at rigtig mange medlemmer og ikke-medlemmer vil kigge forbi. Du kan give os en anbefaling ved at klikke på "like"-knappen herunder.

AOPA Danmark fylder 50 år
AOPA Danmark fylder 50 år
Den 24/8/2013 er det præcis 50 år siden at AOPA Danmark blev stiftet. Vi har i den anledning været i arkiverne og hentet lidt historiske guldkorn frem som vi er ved at digitalisere og lægge ud her. Mere materiale følger...

Se AOPA info video fra 1995
Rabat hos Billund Aircenter
Rabat hos Billund Aircenter
Billund Aircenter tilbyder AOPA medlemmer 10% rabat på proficiency checks og træningsflyvning. Bare vis dit AOPA aircrew kort eller oplys medlemsnummer. Se mere om Billund Aircenter her
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
AOPA er glad for at kunne tilbyde sine medlemmer 10% rabat på efteruddannelse, periodisk Træning samt udlejning hos Climb2 ved forevisning af gyldigt AOPA medlemskort. Climb2 samarbejder med Aircombat Europe om AOPA godkendte Aerobatic kurser.
Se mere på Climb2's hjemmeside
Rabat hos Lazy8
Rabat hos Lazy8
Medlemmer af af AOPA får 20% rabat ved køb af logbøger hos Lazy8. Oplys dit AOPA medlemsnummer eller send scannet kopi af dit medlemskort
Du finder Lazy8 her
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Som AOPA medlem kan du rette dine medlemsoplysninger her på siden. Du kan også uploade et nyt billede til dit AOPA Aircrew Card. Klik på 'Log ind' i menuen til venstre og derefter på 'Medlemsdata'. Dit brugernavn og password er fremsendt per brev.